Znaki towarowe

Znaki towarowe: odpowiedni partner dla ochrony Państwa marki

Państwa znaki towarowe odgrywają istotną rolę w konkurencyjności Państwa firmy na rynku. Możemy Państwu pomóc w ochronie tego cennego kapitału. Dennemeyer & Associates oferuje usługi rzeczników patentowych oraz ekspertów mających doświadczenie w sprawach dotyczących znaków towarowych, świadczących pełen zakres usług, począwszy od badań, zgłoszeń, postępowania zgłoszeniowego, po wnoszenie sprzeciwów, a także reprezentowanie w sprawach o naruszenie.

Dennemeyer & Associates może reprezentować Państwa bezpośrednio przed urzędami ds. patentów oraz znaków towarowych w Australii (IP AUSTRALIA), Japonii (JPO), Nowej Zelandii (IPONZ), w krajach Beneluxu – Belgii, Holandii oraz Luksemburgu (OBPI), Francji (INPI), Niemczech (DPMA), Polsce (UPRP), Rumunii (OSIM), na obszarze całej Unii Europejskiej (OHIM), przed WIPO zgodnie z Porozumieniem Madryckim i Protokołem do Porozumienia, a także w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USPTO). We wszystkich innych krajach współpracujemy ze starannie dobranymi lokalnymi przedstawicielami.

Zanim zgłoszą Państwo znak towarowy, mogą Państwo skorzystać z fachowej porady naszych rzeczników patentowych. Możemy doradzić Państwu w sprawach dotyczących możliwości rejestracyjnych znaków towarowych oraz przeprowadzić badanie dostępności znaków towarowych. W celu uniknięcia niepożądanych zgłoszeń ze strony potencjalnych lub obecnych konkurentów, możemy na bieżąco monitorować nowe zgłoszenia oraz wspólnotowe rejestracje znaków towarowych we wszystkich krajach i rejestrach znaków towarowych. Kryteria stosowane w takich badaniach są uprzednio konsultowane i ustalane.

Po konsultacji z naszym klientem zgłaszamy znak zgodnie z procedurami krajowymi/lub międzanarodowymi, jeśli zdecydują się Państwo na rozszerzenie ochrony. Wszystkie sprawy prowadzone są przez jednego pracownika Dennemeyer, który odpowiedzialny jest za kontakt z Państwem, podczas gdy bardziej złożone zadania realizowane są przez grupę ekspertów. Zawsze gwarantowana jest przejrzystość kosztów.

Ponadto, opracowaliśmy strategię podejmowania działań zapobiegawczych oraz zachowawczych przeciwko bezprawnym zgłoszeniom i rejestracjom znaków towarowych. Nasi rzecznicy ds.znaków towarowych są uprawnieni również od wnoszenia sprzeciwów i wniosków o unieważnienie/stwierdzenie wygaśnięcia prawa, jeśli zajdzie taka konieczność.

Jeśli urząd ds. znaków towarowych wyda postanowienie, w którym wskaże przeszkody w rejestracji znaku towarowego lub też jeśli osoby trzecie wniosą sprzeciw, Dennemeyer pomoże Państwu podjąć decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami, wszczynamy postępowania w ich imieniu. W przypadku dążenia do polubownego zakończenia sporów drogą pozasądową, sporządzamy projekt ugody i powiadamiamy o porozumieniu odpowiednie urzędy ds. znaków towarowych.

Jeśli Państwa prawa własności intelektualnej zostały naruszone poprzez piractwo lub używanie podobnych oznaczeń, możemy w Państwa imieniu podjąć stosowne działania przeciwko takiemu naruszeniu. Na Państwa życzenie współpracujący z nami rzecznicy patentowi mogą reprezentować Państwa w postępowaniach krajowych. Ponadto, dzięki ścisłej wspólpracy z pełnomocnikami na całym świecie pozostajemy w kontaktach z władzami celnymi wielu krajów.

Nasz zespół jest doświadczony w zarządzaniu całym zasobem praw ochronnych na znaki towarowe. Oferujemy o wiele więcej niż mogliby się Państwo spodziewać po kancelarii patentowej.

W celu otrzymania szczegółowych informacji o zakresie oferowanych przez nas usług w zakresie zarządzania i ochrony Państwa znaków towarowych prosimy o kontakt.