Umowy IP

Państwa umowy IP: mądrze zredagowane, negocjowane z sukcesem

Dzięki umowom z zakresu IP mogą Państwo zabezpieczać, sprzedawać lub licencjonować aktywa intelektualne, umożliwiając zwiększenie ich wartości handlowej. W zakresie prawa własności intelektualnej dostępnych jest wiele opcji umów, które mogą w najlepszy sposób chronić Państwa prawa własności intelektualnej.

Dennemeyer & Associates jest doświadczonym partnerem, który może pomóc Państwu w redagowaniu i negocjacjach optymalnych umów IP. Możemy Państwu służyć pomocą w przygotowaniu umów i udzielić porad prawnych z zakresu IP w następujących rodzajach umów:

  • Umowy licencyjne
  • Umowy o rozgraniczeniu
  • Umowy o współistnieniu
  • Umowy o ograniczeniu wykazu towarów i/lub usług
  • Umowy o nieujawnianiu
  • Umowy sprzedaży praw własności intelektualnej
  • Umowy cesji praw
  • Ugody pozasądowe

Jeżeli zamierzają Państwo na drodze umowy ustalić  prawo korzystania z Państwa praw własności intelektualnej – prosimy o kontakt.