Patenty i wzory użytkowe

Patenty i wzory użytkowe: bezpieczeństwo Państwa wynalazków

Dennemeyer & Associates świadczy usługi związane z przygotowaniem wniosków o udzielenie patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz świadczy usługi niezbędne w postępowaniu rejestracyjnym na całym świecie. W pewnych regionach reprezentujemy klientów bezpośrednio przed urzędami patentowymi poszczególnych krajów np.: w Australii, Nowej Zelandii, Belgii, Francji, Niemczech, Japonii, Luksemburgu, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą pełną ofertę.

Świadczymy usługi w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych ze wszystkich dziedzin techniki. Zatem bez względu na gałąź przemysłu jaką są Państwo zainteresowani, jesteśmy w stanie udzielić Państwu potrzebnej pomocy.

Nasi eksperci są wykwalifikowani w wielu dziedzinach przemysłu m.in.: biochemii, chemii, farmacji, elektrotechnice, elektronice, inżynierii mechanicznej, technologii informacyjnej (IT) i telekomunikacji.

Ponadto, możemy reprezentować naszych klientów w procedurze zgłoszeniowej bezpośrednio przed: Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Biurem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Urzędem Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (USPTO), Biurem Międzynarodowym (WIPO). Umożliwia to zachowanie pełnej transparentności kosztów oraz ich redukcję ze względu na ustalone stałe honorarium za nasze usługi. Przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową patentów i wzorów użytkowych zarówno w procedurze krajowej jaki i międzynarodowej dla całej rodziny patentowej. Skorzystanie z naszych usług nie tylko zredukuje koszty administracyjne, ale także pozwoli na ocenę przeszkód w rejestracji oraz sprzeciwów. Na prośbę klientów, możemy być również odpowiedzialni za wszelką korespondencję z pełnomocnikami z poszczególnych krajów.

Uznanie ważności patentów europejskich w poszczególnych krajach jest dużym przedsięwzięciem, a my oferujemy Państwu pomoc w tym zakresie. Dennemeyer&Associates przygotowywuje tłumaczenia, jest uprawniony do składania stosownych wniosków bezpośrednio w wielu krajach oraz oferuje specjalny sposób wystawiania faktur. Nasi tłumacze oraz pełomocnicy krajowi muszą spełniać nasze wysokie wymagania, co jest regularnie monitorowane przez nasz Departament Zarządzania Jakością. Jesteśmy także otwarci na negocjowanie i wspólpracę ze wskazanymi przez Państwa pełnomocnikami.

W przypadku naruszenia Państwa praw własności intelektualnej, nasi uprawnieni prawnicy mogą Państwa reprezentować bezpośrednio przed sądem krajowym.Jesteśmy kancelarią patentową stworzoną, aby świadczyć dla Państwa usługi we wszystkich sprawach dotyczących patentów i wzorów użytkowych.Współpraca z nami zaoszczędzi Państwu cenny czas i pieniądze.

Ponadto, nasi polscy rzecznicy patentowi są uprawnieni do reprezentowania klientów przed sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi I i II instancji w sprawach z zakresu praw własności przemysłowej.

Prosimy o skontaktowanie się z naszymi ekspertami, którzy z pewnością udzielą Państwu potrzebnej pomocy.