Domeny Internetowe

Państwa Domeny Internetowe: cenne i bezpieczne

W dzisiejszych czasach wiele zarejestrowanych znaków towarowych jest automatycznie wiązanych z domenami internetowymi. Bez odpowiednich domen, Państwa przedsiębiorstwo oraz produkty nie mogą być w odpowiedni sposób wprowadzone na rynek oraz wyszukiwane w Internecie.

Dennemeyer & Associates świadczy swoim klientom pełen zakres usług związanych z nazwami w domenach funkcjonalnych oraz w domenach narodowych. Świadczymy następujące usługi:

  • Rejestracji Domen Internetowych
  • Opłat za Domeny Internetowe
  • Zakupu Domen Internetowych
  • Negocjowania umów sprzedaży Domen Internetowych
  • Doradztwa prawnego z dziedziny własności intelektualnej w sporach dotyczących Domen Internetowych (zgodnie z Jednolitymi Zasadami Rostrzygania Sporów Domenowych UDRP Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów ICANN)
  • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (WIPO, ADR)

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy z zakresu Domen Internetowych, prosimy o kontakt.