Kompleksowe Usługi Prawne

Od 50 lat Dennemeyer & Associates świadczy pełny zakres usług prawnych związanych z aktywami własności intelektualnej. Nasi rzecznicy patentowi mający doświadczenie w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych są do Państwa dyspozycji, bez względu na to, jak wysokie i wyszukane są Państwa oczekiwania. Obecnie reprezentujemy naszych klientów bezpośrednio w ponad 10 jurysdykcjach i stale zwiększamy liczbę jurysdykcji, w których świadczymy usługi bez dodatkowego lokalnego pośrednictwa.

Dennemeyer & Associates jest  renomowaną międzynarodowąkancelarią mającą biuraw siedmiu krajach (Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia oraz Australia). Spółka ta zostala założona jako kancelaria patentowa w 1962 roku w Luksemburgu. Jako prekursorzy procesu globalizacji w strategicznym zarządzaniu własnością intelektualną, wyspecjalizowaliśmy się od podstaw w przygotowaniu odpowiednich podań o udzielenie ochrony oraz w rejestracji patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych dla naszych klientów na całym świecie.W chwili obecnej nie tylko oferujemy naszym klientom pomoc w zakresie zarządzania własnością intelektualną, ale również stworzyliśmy międzynarodową sieć wysoce doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie patentów oraz znaków towarowych, umożliwiającą nam obsługę w niemal wszystkich jurysdykcjachna świecie, zarówno w zakresie postępowania zgłoszeniowego jak również spraw spornych.

Kancelaria prawnicza Dennemeyer & Associates świadczy następujące usługi mające na celu ochronę Państwa praw  własności intelektualnej:

Postępowaniezgłoszeniowe:

 • Badania stanu techniki (badania patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych)
 • Przygotowanie wnioskówo udzielenie ochrony (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe)
 • Monitoring działań osób trzecichpodejmowanych w celu uzyskania praw wyłącznych,
 • Badania swobody używania/działania na rynku (ang. FTO)
 • Zgłoszenia (z zastrzeżeniem pierwszeństwa konwencyjnego oraz zgłoszenia w procedurze krajowej/regionalnej)
 • Odpowiedzi na postanowienia urzędów
 • Platforma internetowa dostępna on-line do zarządzania prawami własności intelektualnej służąca do wejścia w fazę krajową zgłoszeń PCT
 • Tłumaczenia dotyczące patentów oraz znaków towarowych
 • Sprzeciwy / Odwołania
 • Uznawanie skuteczności patentów europejskich w poszczególnych krajach
 • Procedury rejestracyjne
 • Rejestracja zmian w odniesieniu dopraw własności intelektualnej
 • Postępowanie ustne
 • Przechowywanie danych IP

Postępowanie sporne:

 • Postępowanie o unieważnienie prawa
 • Postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa
 • Postępowanie przed sądami

Umowy IP

Ponadto, Dennemeyer & Associates pomaga klientom w sporządzaniu oraz negocjowaniu wszelkich umów związanych z patentami, znakami towarowymi, domenami, oprogramowaniem komputerowym, know how oraz innymi prawami własności intelektualnej w celu ochrony ich interesów oraz wykorzystania w pełni potencjału ich aktywów własności intelektualnej. Takie umowy obejmują: umowy licencyjne, polubowne zakończenie sporu, umowy współistnienia, oświadczenia przed przyznaniem praw, oświadczenia o wyłączeniu spod ochrony, umowy niejawne, umowy sprzedaży praw własności intelektualnej, umowy dotyczące badania i rozwoju (ang. R&D) oraz umowy przeniesienia praw.