Patenty

Fachowe usługi zarządzania patentami

Zasoby patentów są jednym z najbardziej istotnych aktywów jakie może posiadać spółka. Jednakże profesjonalne nim zarządzanie powinno zostać powierzone specjalistom. Od 1962 roku nasi eksperci zajmowali się terminowym uiszczaniem opłat za ochronę wynalazków. Odpowiedzialny za zarządzanie ponad 1,5 millionami patentów na wynalazki, Dennemeyer oferuje Państwa zespołowi zajmującemu się sprawami z dziedziny własności intelektualnej, fachowe wsparcie w najistotniejszych zadaniach z zakresu zarządzania patentami.

Świadczone przez nas usługi zarządzania opłatami za ochronę wynalazków cieszą się renomą wśród klientów i znajdują się w centrum naszego zainteresowania. Dodatkowo, dzięki stałym inwestycjom w rozwój najnowocześniejszego oprogramowania dla zarządzania prawami własności intelektualnej, komplementarnego względem naszych usług związanych z opłatami za ochronę wynalazków, Dennemeyer oferuje zintegrowane usługi umożliwiające Państwu zminimalizowanie ryzyka i skuteczne wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Nasi klienci otrzymują regularne przypomnienia o konieczności wniesienia opłaty, zwykle cztery miesiące przed terminem urzędowym, zawierające najistotniejsze informacje niezbędne do podjęcia decyzji o dokonaniu opłaty za dalszą ochronę lub rezygnacji z niej. Inne terminy przesyłania przypomnień można ustalić indywidualnie. Przypomnienia można dostosowywać do potrzeb i grupować pod kątem rodziny patentów, krajów i/lub właściciela patentu. Istnieje nawet możliwość wysłania oddzielnego przypomnienia do każdego działu kalkulacji kosztów w Państwa przedsiębiorstwie.

Honorarium za nasze usługi zależy od liczby powierzonych nam przez Państwa opłat za ochronę i od formy wybranej przez Państwa płatności. Obejmuje ono wszelkie niezbędne usługi, bez względu na wysokość opłat urzędowych lub czas trwania patentu. Ponadto, mogą Państwo sprawdzić status Państwa patentów online na naszej stronie internetowej w części z zabezpieczonym dostępem za pomocą hasła, skąd mogą Państwo pobierać bieżące raporty o stanie zasobów praw własności intelektualnej i korzystać z wielu innych funkcji. Oczywiście nasi eksperci z przyjemnością udzielą Państwu niezbędnej pomocy, bowiem dzięki kontaktowi z klientem upewniamy się, iż są Państwo zawsze dobrze poinformowani i mogą Państwo posługiwać się naszym oprogramowaniem z wykorzystaniem najnowszych opcji.

Na żądanie klienta, w bezpieczny i wydajny sposób przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie czynności związane z patentami, poczawszy od ich udzielenia, zarządzania i archiwizacji. W przypadku, wybrania przez  Państwa opcji pełnego outsourcingu usług lub po prostu chcieliby Państwo optymalizować wewnętrzne zarządzanie patentami, możemy dopasować nasze usługi do Państwa szczególnych wymagań i indywidualnych potrzeb.

Jeśli liczba Państwa patentów stale rośnie i poszukują Państwo wsparcia w tym zakresie zachęcamy do dołączenia do tysięcy klientów zadowolonych z naszych usług i skontaktowania się z naszymi specjalistami.