Efektywne zarządzanie aktywami IP - usługi portfolio

Zarówno międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak i kancelarie prawne zdecydowały się skorzystać z usług w zakresie zarządzania zasobami praw własności intelektualnej świadczonych przez Dennemeyer przez ostatnie 50 lat. Dzięki niezawodnemu wsparciu w zakresie dokonywania opłat za ochronę wynalazków i znaków towarowych, uwolnimy Państwa od wszystkich kwestii administracyjnych jednocześnie zapewniając zwiększenie ochrony Państwa znaków towarowych i skuteczną ochronę wyników prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, nasi klienci korzystają z bardzo elastycznych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług zarządzania patentami i znakami towarowymi.

Państwa korzyści:

 • Jedno miejsce kontaktu we wszelkich sprawach związanych z opłatami za przedłużenie ochrony wynalazków i znaków towarowych
 • Bieżący monitoring danych i aktualizacje danych
 • Bezproblemowy transfer danych klienta z jakiegokolwiek źródła
 • Możliwość dokonywania opłat na podstawie  stałego zlecenia i/lub po maksymalnie czterech przypomnieniach
 • Zmniejszenie kosztów dzięki wykorzystaniu ogólnoświatowej sieci pełnomocników
 • Przejrzyste i dokładne wyliczenie kosztów i prognoz budżetowych
 • Elastyczne raportowanie w cyklu okresowym (indywidualnie uzgodnione z klientem)
 • Bezpieczny, całodobowy dostęp on-line do internetowego Portalu Online
 • Pełna przejrzystość danych dotyczących praw własności intelektualnej
 • Znacząca oszczędność czasu i nakładów
 • Scentralizowane rozliczenia w walucie obcej