Doradztwo w zakresie IP

Optymalizacja zarządzania własnością intelektualną z naszymi usługami doradczymi

Cel zarządzania własnością intelektualną nie ogranicza się do umacniania skuteczności procedur rejestracyjnych. System zarządzania Państwa własnością intelektualną jest dopasowany do Państwa określonych potrzeb, gdy zapewnia on optymalną jakość i efektywność potencjału intelektualnego i umożliwia wzmacnianie jego konkurencyjności. Nasi doradcy będą ściśle współpracować z odpowiednim działem w Państwa spółce w celu opracowania specjalnie dostosowanego, strategicznego systemu zarządzania aktywami intelektualnymi. Udzielamy wskazówek, jak udoskonalić bieżące procedury, aby zagwarantować optymalne wykorzystanie potencjału Państwa portfolio oraz uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Nasi doradcy dostarczą zindywidualizowanych porad dotyczących najróżniejszych gałęzi przemysłu. Są specjalistami w swoich dziedzinach, mają długi staż w sektorze przemysłowym i stąd dysponują oni głęboką wiedzą w wielu dziedzinach technologii. Nasze usługi konsultingowe IP obejmują:

Porządkowanie i Analiza Portfolio IP
Czy mają Państwo pełną świadomość potencjału Państwa zasobów IP? Nasi eksperci przeanalizują i ocenią wartość Państwa aktywów własności intelektualnej różnymi sposobami:

 • W jaki sposób zaprojektowane jest Państwa portfolio?
  Badamy Państwa portfolio, na przykład rozmieszczenie zasobów IP w danych krajach, użytą technologię oraz bieżący status w różnych jurysdykcjach. Następnie zestawiamy wyniki w specjalnym raporcie, którego forma uzależniona jest od Państwa oczekiwań.
 • Czy Państwa portfolio jest uaktualniane?
  Przy zachowaniu należytej troski, Państwa portfolio może osiągnąć należyty stopień koniecznej ochrony. Poprzez systematyczne nadzorowanie, możemy zagwarantować, iż będące w użyciu rodziny patentów w strategicznych jurysdykcjach będą utrzymane w mocy, zaś te prawa IP, które są już zbędne, zostaną anulowane lub zwolnione.
 • Czy Państwa portfolio zawiera prawa IP z potencjałem licencjonowania?
  Indentyfikujemy je i gromadzimy (poprzez system IP Portfolio Mining) w celu określenia jaka jest wartość portfolio Państwa patentów.
 • Czy wiedzą Państwo jaka jest wartość nominalna Państwa portfolio IP?
  Wykonujemy ewaluację odpowiednich praw IP Państwa portfolio przy użyciu określonych i sprawdzonych kryteriów i metod. Poznacie Państwo wagę własnych praw dotyczących własności intelektualnej jako wartości niematerialnych i prawnych.

Ocena własności intelektualnej konkurentów
Czy są Państwo zorientowani w zasobach własności intelektualnej Państwa konkurentów? Nasi specjaliści wyszukają, będą monitorować i przeanalizują zasoby Państwa bezpośrednich konkurentów.

 • Jak prezentuje się konkurencja z punktu widzenia zasobów IP?
  Informujemy Państwa na bieżąco o krokach podejmowanych przez Państwa konkurentów w odniesieniu do patentów.
 • Jak prezentują się Państwa patenty na tle konkurencji?
  Czy Państwa przyszłe projekty technologiczne są hamowane przez działania konkurencji w zakresie własności intelektualnej?
 • Czy stosują Państwo usługę monitorowania patentów?
  Dzięki regularnemu monitorowaniu dokonywanych zgłoszeń wynalazków w celu zapoznania się z opublikowanymi wynikami prac badawczo-rozwojowych konkurencji mogą Państwo w odpowiednim czasie uzyskać informację o prawach IP należących do Państwa konkurentów, które są kluczowe z punktu widzenia Państwa swobody działania (FTO). Ponadto, nasze usługi monitorowania patentów pozwalają Państwu na uzyskanie informacji dotyczącej przyszłych projektów technologicznych konkurentów oraz istotnych strategicznie trendów w gałęzi przemysłu będącej przedmiotem Państwa działalności.
 • Czy potrzebują Państwo wyceny nominalnej praw IP osób trzecich?
  Nasi specjaliści dokonają odpowiedniej wyceny stosując ustalone i sprawdzone kryteria i sposoby. Przykładowo, okolicznością, w której wymagana jest taka wycena jest planowana fuzja lub nabycie przedsiębiorstwa lub zamiar nabycia innych praw własności intelektualnej.

Opracowywanie Strategii Własności Intelektualnej
Nasi doradcy wspólnie z Państwem opracują zindywidualizowane rozwiązania dopasowane do potrzeb Państwa spółki i wskażą Państwu optymalną strategię postępowania w zakresie praw własności intelektualnej oraz kroki jakie należy podejmować w świetle działań Państwa konkurentów w dziedzinie własności intelektualnej:

 • Czy poziom obecnej ochrony Państwa własności intelektualnej pomaga w zapewnieniu stałych dochodów rynkowych?
  Dzięki właściwej strategii patentowej mogą Państwo chronić swoje produkty przed podrabianiem.
 • Czy podjęli Państwo kroki w celu ochrony własnej swobody działania?
  Dzięki stałemu monitorowaniu działalności patentowej Państwa konkurentów mogą Państwo uniknąć sytuacji blokowania przez konkurentów komercjalizacji Państwa produktów bądź ograniczania możliwości ich opracowywania.
 • Czy Państwa portfolio patentów umożliwia Państwu dostęp do grup patentów technologicznych?
  Pomagamy określić potencjał do licencji wzajemnych bądź możliwości ustalania standardów technologicznych.
 • Czy Państwa portfolio odzwierciedla siłę innowacyjności Państwa produktów lub spółki?
  Dzięki zastosowaniu konsekwentnej strategii w zakresie znaków towarowych oraz patentów, nie tylko będą mogli Państwo podejmować działania synergistyczne wewnątrz portfolio, lecz również wpływać na uzyskiwanie lojalności klienta.
 • Czy rozważali Państwo możliwość posługiwania się prawami IP w celu generowania zysków z działalności licencyjnych?
  Wspólnie z Dennemeyer & Associates możemy opracować dla Państwa portfolio patentów, wykonać analizę prawną oraz finansową a także, w przypadku naruszenia praw, dostarczymy wsparcia w ocenie biznesowej i strukturyzowaniu sprawy pod kątem ewentualnych strategii postępowania spornego.

Strategia Organizacyjna oraz Opracowywanie Planu Biznesowego
Udzielimy Państwu pomocy w ustalaniu optymalnych obszarów oddziaływania w zakresie organizacji i technologii w celu wprowadzenia odpowiedniego i strategicznego systemu zarządzania własnością intelektualną. Nasi doradcy pomogą Państwu zoptymalizować bieżący przepływ pracy oraz procedury wewnętrzne w celu maksymalizacji przyrostu wartości Państwa portfolio oraz zwiększenia przewagi konkurencyjnej Państwa spółki.

Czy rozważają Państwo zoptymalizowanie zarządzania Państwa własnością intelektualną? Prosimy o kontakt z naszymi doradcami pod adresem info@dennemeyer.com.