Nasi eksperci

Patenty

This page may be out of date

We are currently working on updating our website. Until we finish the translations, please take a look at the English page for the most up-to-date details.

Take me there

Dr. Robert Fichter

Dyrektor, Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Doktor chemii

Dziedzina praktyki: chemia, inżynieria i technologia medyczna

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1995 r.

Języki: angielski, niemiecki

Victoria Friedman

Radca prawny; Zarejestrowany Rzecznik Patentowy (US)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie systemów informatycznych; Studia Wyższe w zakresie Prawa (J.D.)

Dziedzina praktyki: doradztwo, zarządzanie własnością intelektualną; przygotowanie i postępowanie zgłoszeniowe dotyczące patentów i znaków towarowych, opinie sądowe, strategie ochrony, licencje, transakcje handlowe, wsparcie w postępowaniu spornym

Czynna zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2003 r.

Języki: angielski, rosyjski

Daniel Gurfinkel

Radca Prawny (US), Zarejestrowany Rzecznik Patentowy (US)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Inżynierii Strukturalnej i Prawa

Dziedzina praktyki: mechanika, elektronika, znaki towarowe

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1989 r.

Języki: angielski, hiszpański

Tomislav Hadzija

Rzecznik Patentowy i Rzecznik ds. Znaków Towarowych (HR), Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa

Dziedzina praktyki: badania patentowe, prawo farmaceutyczne, prawo autorskie, zwalczanie obrotu towarami podrobionymi, umowy w zakresie własności przemysłowej

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2005 r.

Języki: angielski, niemiecki, chorwacki

Raluca Judele

Dyrektor ds. Międzynarodowych Rejestracji Zmian, Dyrektor Departamentu Patentów, Dyrektor Dennemeyer & Associates (RO)

Kwalifikacje: Magister Prawa (LL.M.) – Prawo Handlowe

Dziedzina praktyki: rejestracja zmian, prawo handlowe i cywilne

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2011 r.

Języki: angielski, francuski, rumuński

Dr. Malte Köllner

Dyrektor biura we Frankfurcie, Rzecznik patentowy (DE), Europejski Rzecznik ds. Patentów, Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Doktor Chemii, Studia Wyższe w zakresie Fizyki

Dziedzina praktyki: fizyka, optyka, lasery, biotechnologia, technologia medyczna, telekomunikacja, oprogramowanie

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1996 r.

Języki: angielski, niemiecki, francuski

Dr. Christian Köster

Rzecznik Patentowy (DE), Europejski Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Doktor Chemii i Magister Prawa (LL.M.)

Dziedzina praktyki: chemia, materiałoznawstwo, elektrochemia, katalizatory, farmakologia

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2002 r.

Języki: angielski, niemiecki

Joanna Kowalewska

Rzecznik Patentowy i Rzecznik ds. Znaków Towarowych (PL) Europejski Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Studia Wyższe w dziedzinie Nauk o Zwierzętach

Dziedzina praktyki: biologia, znaki towarowe, wzory przemysłowe

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1998 r.

Języki: angielski, polski

Dirk Kromm

Rzecznik Patentowy (DE), Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Studia wyższe w zakresie fizyki

Dziedzina praktyki: fizyka techniczna, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika; przemysł motoryzacyjny, kolejowy, mechaniczny oraz elektryczny

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1993 r.

Języki: angielski, niemiecki

Geordie Oldfield

Rzecznik Patentowy i ds. Znaków Towarowych (AU, NZ)

Kwalifikacje: Absolwent Prawa, Magister Prawa, Studia Wyższe z wyróżnieniem w dziedzinie Nanotechnologii

Dziedzina praktyki: chemia, nanotechnologia, prawo farmaceutyczne, prawo znaków towarowych

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2002 r.

Języki: angielski, francuski

Manuel Schockmel

Rzecznik Patentowy (LU)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Inżynierii Elektrycznej

Dziedzina praktyki: technologia mechaniczna, elektryczna i medyczna, telekomunikacja i technologia komputerowa

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1985 r.

Języki: angielski, niemiecki, francuski, luksemburski

Kazuya Sekiguchi

Rzecznik Patentowy (JP), Europejski Rzecznik Patentowy

Kwalifikacje: Studia Wyższe Inżynieryjne Chemia Stosowana

Dziedzina praktyki: chemia, przemysł farmaceutyczny, spektroskopia laserowa

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2004 r.

Języki: angielski, japoński

Marco Smit

Rzecznik patentowy (NL), Europejski Rzecznik Patentowy

Kwalifikacje: Magister Fizyki, Magister Zarządzania w Biznesie

Dziedzina praktyki: fizyka, telekomunikacja, oprogramowanie

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2009 r.

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, holenderski

Stéphane Speich

Rzecznik Patentowy (FR, LU, BE), Europejski Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik ds. Znaków i Wzorów Przemysłowych (EM, BX, FR), Asesor ds. Patentów (DE)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w dziedzinie Biochemii, Spory Patentowe w Europie (dyplom CEIPI)

Dziedzina praktyki: chemia, biochemia, biologia, farmacja, mechanika

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1999 r.

Języki: angielski, niemiecki, francuski

Claudio Szabas

Dyrektor (BR)
Rzecznik Patentowy i ds. Własności Przemysłowej

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Kontroli Przemysłowej oraz Elektroniki

Dziedzina praktyki: kontrola przemysłowa oraz inżynieria środowiska, mechanika, fizyka, wynalazki powiązane z oprogramowaniem, urządzenia medyczne, postępowanie zgłoszeniowe dotyczące patentów

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1990 r.

Języki: angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański

Dr. Thomas Viehmann

Inżynier-Specjalista ds. Patentów (DE)

Kwalifikacje: Doktor Fizyki

Dziedzina praktyki: badania patentowe, fizyka, chemia nieorganiczna, oprogramowanie

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2011 r.

Języki: angielski, niemiecki

John Walker

Rzecznik Patentowy i Rzecznik ds. Znaków Towarowych (AU, NZ)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Inżynierii, Ekonomii i Prawa Własności Intelektualnej

Dziedzina praktyki: technologia energii, środowiska i inżynieria materiałowa

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1981 r.

Języki: angielski

Dr. Sebastian Walkiewicz

Rzecznik Patentowy i Rzecznik ds. Znaków Towarowych (PL); Europejski rzecznik patentowy, Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: doktor nauk chemicznych, ukończone podyplomowe studia - Prawo własności przemysłowej

Dziedzina praktyki: chemia, farmacja, mechanika, patenty - postępowanie zgłoszeniowe i sporne

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2003 r.

Języki: angielski, polski

Znaki towarowe

Dr. Richard Brunner

Kierownik Departamentu Znaków Towarowych
Radca Prawny (DE)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie prawa, Doktor Nauk Prawnych, MBA

Dziedzina praktyki: znaki towarowe, prawo autorskie, prawo handlowe i spółek

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2001 r.

Języki: angielski, niemiecki, francuski

Anna Falter

Kierownik Departamentu Znaków Towarowych (DE)
Radca Prawny (DE)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa

Dziedzina praktyki: prawo znaków towarowych, prawo autorskie, wzory przemysłowe

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2009 r.

Języki: angielski, niemiecki

Anca Gheorghiu

Dyrektor (RO)
Prawnik

Kwalifikacje: Magister Prawa (LL.M.)

Dziedzina praktyki: prawo handlowe, prawo cywilne, międzynarodowa rejestracja zmian w zakresie patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2010 r.

Języki: angielski, rumuński

Valentin Ivanov

Dyrektor Dennemeyer & Associates S.A. Rosja
Rzecznik Patentowy ds. Znaków Towarowych (RU)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Ekonomii Międzynarodowej i Zarządzania, podyplomowe studia w zakresie Prawa cywilnego

Dziedzina praktyki: znaki towarowe, nazwy pochodzenia towarów, umowy IP, doradztwo IP

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1996 r.

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski

Olivier Lombardo

Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Rzecznik d/s Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (FR, BX)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa (LL.M.)

Dziedzina praktyki: prawo znaków towarowych i wzorów przemysłowych, prawo autorskie, domeny

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2004 r.

Języki: angielski, niemiecki, francuski

Sabrina Machei

Radca Prawny (DE)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa

Dziedzina praktyki: prawo znaków towarowych, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, wzory przemysłowe, nazwy firm, domeny

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2007 r.

Języki: angielski, niemiecki

Nathalie Mühlberger

Radca Prawny (DE)

Kwalifikacje: Magister Prawa (LL.M.), Prawo Międzynarodowe

Dziedzina praktyki: znaki towarowe, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja i prawo handlowe, prawo regulacyjne UE i prawo farmaceutyczne

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2010 r.

Języki: angielski, niemiecki

Vanja Nedimovic

Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (BX, EM)

Kwalifikacje: Dyplom w zakresie Komunikacji, Magister Prawa (LL.M.)

Dziedzina praktyki: prawo znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, międzynarodowe prawo publiczne i prywatne, zwalczanie obrotu towarami podrobionymi

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2010 r.

Języki: angielski, francuski, hiszpański, serbski

Clémence Stahl

Prawnik (FR)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa (LL.M.)

Dziedzina praktyki: prawo znaków towarowych i domen

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2009 r.

Języki: angielski, niemiecki, francuski

Monika Stępień

Dyrektor (PL)
Rzecznik Patentowy i ds. Znaków Towarowych (PL), Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa

Dziedzina praktyki: prawo znaków towarowych, umowy IP

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2005 r.

Języki: angielski, polski

Roxana Sullivan

Radca Prawny (USA)

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa (J.D.)

Dziedzina praktyki: postępowania w sprawach znaków towarowych i praw autorskich, licencje, umowy handlowe, Internet i e-commerce

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2009 r.

Języki: angielski, hiszpański, rumuński

Jan Wrede

Dyrektor (UAE)
Radca Prawny (DE, IT), Europejski Rzecznik ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa, Egzamin ze znaków towarowych

Dziedzina praktyki: zgłoszenia znaków i wzorów, postępowanie, zwalczanie obrotu towarami podrobionymi, umowy z zakresu własności intelektualnej, domeny

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 1996 r.

Języki: angielski, niemiecki, włoski

Christophe van Zyl

Pełnomocnik ds. Znaków Towarowych (ZA), Przewodniczący Africa practice group

Kwalifikacje: Studia Wyższe w zakresie Prawa – LLB, Pełnomocnik przed Sądem Najwyższym Republiki Południowej Afryki, Pełnomocnik ds. Znaków Towarowych (SAIIPL)

Dziedzina praktyki: zgłaszanie znaków towarowych, postępowanie zgłoszeniowe oraz sporne na terytorium Afryce, zwalczanie obrotu towarami podrabianymi, licencje, opakowania wyrobów farmaceutycznych i produktów spożywczych, domeny i doradztwo

Czynny zawodowo w dziedzinie prawa własności intelektualnej od 2006 r.

Języki: angielski, afrykanerski, holenderski