Rejestracja zmian

Rejestracja zmian: skrupulatnie wykonana praca za rozsądną cenę

Proces rejestracji zmian dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej jest złożony i kosztowny. Istnieje zawsze ryzyko: jeśli w procedurze zostaną popełnione błędy, spółki mogą utracić możliwość korzystania ze swoich praw w przypadku ich naruszenia. Jeśli są Państwo zainteresowani bezpieczną oraz mniej kosztowną rejestracją zmian dotyczących przeniesienia praw – nasi specjaliści są właśnie po to, żeby Państwu w tym pomóc.

Dennemeyer & Associates opracował godną zaufania i uproszczoną procedurę rejestracji zmian (związanych z przeniesieniem praw, reklasyfikacją). Proces ten obejmuje cztery etapy:

  • Etap 1: Zbierane są wszelkie wymagane informacje i sporządzana jest szczegółowa wycena
  • Etap 2: Nasi eksperci sprawdzają czy w odniesieniu do każdego z krajów, w którym ma zostać dokonana zmiana zostały spełnione wszelkie wymogi prawne niezbędne do właściwej rejestracji zmian, również wymogi specyficzne dla danego kraju, oraz pomagają w sporządzeniu dokumentów.
  • Etap 3: Nasi eksperci przekazują wymagane dokumenty pełnomocnikom krajowym oraz składają je bezpośrednio w odpowiednich urzędach patentowych. Również na tym etapie nasi eksperci sporządzają i składają klientowi raporty wraz z fakturami.
  • Etap 4: Gdy zmiana dotycząca własności intelektualnej zostaje odnotowana w rejestrze, otrzymujemy oficjalne potwierdzenie dokonania zmiany, które jest przekazywane klientowi wraz z raportem końcowym.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych usługach z zakresu rejestracji zmian w odniesieniu do praw własności intelektualnej, z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegóły.