Spółka zarządzająca własnością intelektualną

Dlaczego potrzebują Państwo naszego oprogramowania do zarządzania własnością intelektualną DIAMS classic?

Coller IP, renomowana spółka zarządzająca własnością intelektualną w Wielkiej Brytanii, która wewnętrznie zarządzała opłatami za ochronę wynalazków, postanowiła zwiększyć swoją wydajność dla spółki Millenium. Czasochłonne zarządzanie opłatami za ochronę wynalazków zmusiłoby Coller IP do zatrudnienia większej liczby pracowników, a tym samym do zwiększenia kosztów.

Po starannej analizie spółka Coller IP zdecydowała się powierzyć firmie zewnętrznej dokonywanie opłat za ochronę wynalazków za rok 2003 i wybrała usługi Dennemeyer’a. W 2010 roku, dzięki naszemu oprogramowaniu do tworzenia i przechowywania danych DIAMS classic, obejmującego Web Search System, spółka Coller IP stworzyła bezpieczny wewnętrzny dostęp do danych dla własnych potrzeb i dla potrzeb swoich klientów.

Oprogramowanie spółki Dennemeyer jest uniwersalnym oprogramowaniem do tworzenia i przechowywania danych i może być dostosowywane do indywidualnych potrzeb, wychodząc naprzeciw najbardziej złożonym wymaganiom w odniesieniu do praw własności intelektualnej klientów takich jak Coller IP. Obok elastycznej funkcjonalności naszego oprogramowania oferujemy atrakcyjne ceny, które umożliwiły naszym klientom, takim jak Coller IP znaczne oszczędności. Do chwili obecnej, spółka Coller IP rozszerzyła pakiet swoich usług i obok wnoszenia opłat rocznych za ochronę wynalazków, oddała w nasze ręce również zarządzanie wnoszeniem opłat za ochronę znaków towarowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani prezentacją DIAMS classic, prosimy o kontakt.

Intellectual Property Management System (software)