Stowarzyszenie wyścigów samochodowych

Przejście na oprogramowanie DIAMS iQ to bezproblemowa zmiana i obsługa otwarta na klienta

Prawa własności przemysłowej spółki NASCAR  obejmują ponad 1200 znaków towarowych, które są doskonale rozpoznawalnymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki oznaczeniami wyścigów samochodowych. Spółka NASCAR została klientem Dennemeyer w 2006 roku i pierwotnie używała DIAMS Xe do zarządzania swoimi prawami własności intelektualnej.

Zarządzanie znakami towarowymi NASCAR odbywało sie wewnątrz firmy za pomocą DIAMS Xe. Gdy Dennemeyer wprowadził oprogramowanie do zarządzania własnością intelektualną DIAMS iQ, spółka NASCAR chętnie zastosowała nowe oprogramowanie, gdyż zapewniało ono większą elastyczność i funkcjonalność, niezbędne do zwiększenia wydajności zarządzania znakami towarowymi.

Dział Własności Intelektualnej spółki NASCAR nalegał, aby osobiście podziękować za udzielone wskazówki, pomoc oraz ścisłą współpracę podczas okresu zmiany dotychczasowego systemu na DIAMS iQ.

Praca z Dennemeyer oraz zmiana na ulepszone oprogramowanie DIAMS iQ odbyła sie niemal bez wysiłku. Zmiana odbyła się bezproblemowo, a zespół nabrał pewności, iż wszelkimi funkcjami posługuje się we właściwy sposób. DIAMS iQ uczynił porządkowanie i zachowywanie danych o wiele prostszym. Produkt jest przyjazny dla użytkownika, a jego kompatybilność z oprogramowaniem Microsoft czyni go tym bardziej wartościowym. Bez niego nie mogę wykonywać mojej pracy i sądzę, że był on najlepszą inwestycją jaka została poniesiona dla ochrony naszych praw wyłącznych.”

Theresa Sandridge, Administrator ds. Znaków Towarowych, NASCAR Inc., USA.

Jeśli Państwo również rozważają zmianę na DIAMS iQ, z pomocą naszych specjalistów ta operacja stanie się dziecinnie prosta.

Intellectual Property Management System (software)