Spółka z branży energetycznej

Budowanie strategicznego, trwałego planu zarządzania własnością intelektualną korzystając z usług Dennemeyer

W toku restrukturyzacji, RWE AG, główny niemiecki koncern elektryczny z wieloma spółkami zależnymi w Niemczech oraz innych krajach Europy, dążył do wdrożenia spójnej strategii zarządzania własnością intelektualną w ramach fazy zmiany ukierunkowania działań koncernu.

Dennemeyer został wybrany jako partner do wykonania analizy statusu praw własności intelektualnej, zasobów praw własności intelektualnej oraz organizacji zarządzania tymi prawami. Następnym krokiem podejmowanym w oparciu o wyniki analizy oraz nowych wymogów, było opracowanie przez nas strategii zarządzania własnością intelektualną oraz nakreślenie struktury organizacyjnej jak i zaleceń dotyczących wdrożenia nowej strategii. Ponadto Dennemeyer zaprojektował plan organizacji zadań, procedury i interfejsy oraz dokonał wymaganej integracji systemów infromatycznych.

Po zakończeniu fazy wdrażania koncern RWE czerpał korzyści wynikające ze znacznie wydajniejszej pracy, zyskał o wiele bardziej przejrzysty pogląd na realne cele, a także poprawił relacje z klientami. Koncern RWE cieszy się obecnie dobrą pozycją na rynku na tle zwiększającej się konkurencyjności, która występuje w przemyśle energetycznym.

Jeśli Państwa proces zarządzania własnością intelektualną również wymaga ulepszenia, mogą Państwo skorzystać z naszych usług w tym zakresie.