Spółka zajmująca się techniką automatyzacji

Jak integrujemy różne oprogramowania w celu zarządzania opłatami za ochronę wynalazków?

ABB, spółka będąca liderem na rynku w dziedzinie technologii energetyki oraz automatyzacji, przywiązuje ogromną wagę do terminowego uiszczania rocznych opłat za ochronę swoich wynalazków na całym świecie. Dennemeyer jest partnerem biznesowym ABB od 1985 roku.

Po połączeniu w 1988 roku szwajcarskiej spółki BBC Brown Boveri oraz ASEA wraz z utworzeniem spółki ABB, Dennemeyer równie skutecznie zarządzał wzrastającą liczbą rocznych opłat za ochronę wynalazków należących do spółek zależych nowo utworzonej spółki, zlokalizowanych poza terytorium Szwajcarii. Do dziś spółki zależne ABB w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Włoszech, Finlandii, Niemczech, Polsce, Chinach i Indiach powierzają nam opłaty za ochronę swoich wynalazków. Niektóre spośród tych spółek zależnych częściowo stosują odmienne oprogramowania, co wymagało od naszych ekspertów opracowania specjalistycznych narzędzi do importu oraz eksportu danych. W chwili obecnej spółki te mogą bezproblemowo i bezbłędnie dokonywać wymiany danych.

Jeśli stoją Państwo przed koniecznością zintegrowania różnego rodzaju oprogramowania w celu nadania spójności procesowi pracy, z przyjemnością pomożemy w osiąnięciu tego celu.