Producent samochodów

Najwyższa jakość w administrowaniu rocznymi opłatami za ochronę wynalazków za niższą cenę

Kiedy spółka Porsche AG podjęła decyzję o zaprzestaniu dalszego opracowywania własnego oprogramowania, skontaktowała się z nami. Ponadto koszty jakie ponosił Porsche AG związane z corocznymi opłatami za ochronę wynalazków były wysokie i istniała potrzeba ich zminimalizowania.

Wdrożenie oprogramowania DIAMS classic, umożliwiło spółce Porsche AG dostosowanie wewnętrzenej infrastruktury w zakresie własności intelektualnej do najnowszych standardów obowiązujących na rynku. Ponadto Dennemeyer zautomatyzował interfejs rocznych opłat za ochronę wynalazków należących do tej spółki. W celu uzupełnienia procesu restrukturyzacji Dennemeyer skonfigurował interfejs z oprogramowaniem SAP używanym przez spółkę Porsche AG, nadając temu rozwiązniu indywidualny charakter.

Korzyści płynące dla całego Działu Własności Intelektualnej spółki Porsche AG były różnorodne. Porsche może obecnie korzystać z intuicyjnego systemu zarządzania własnością intelektualną, wspomagającego zautomatyzowaną wymianę danych z innymi ważnymi systemami wewnętrznymi. Ponadto, skorzystanie z naszych usług w zakresie uiszczania opłat rocznych za ochronę wynalazków znacząco obniżyło koszty ponoszone przez Porsche związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej.

Jeśli są Państwo zainteresowani zwiększeniem wydajności zmniejszając jednocześnie koszty, z Dennemeyer „mniej” oznacza „więcej”.

Intellectual Property Management System (software)