Japoński producent maszyn

Dzięki powierzeniu usług w dziedzinie własności intelektualnej firmie zewnętrznej Państwa pracownicy mogą być delegowani do wykonywania bardziej istotnych zadań

Japoński producent maszyn zauważył, że najbardziej korzystna pod względem kosztów oferta usług z zakresu opłat za ochronę wynalazków nie jest bynajmniej ofertą najlepszą. Skontaktował się więc z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach w dziedzinie własności intelektualnej.

Nasi eksperci wdrożyli system zarządzania umożliwiający bardzo ścisłą współpracę z klientem. W wyniku tej współpracy możliwe było wyeliminowanie mankamentów istniejącego systemu i obniżenie kosztów. Ostatecznie, spółka mogła wykorzystać zaoszczędzone środki na główny przedmiot jej działalności.

Jeśli bezpieczeństwo jest priorytetem dla Państwa spółki tak samo jak zoptymalizowanie zasobów wewnętrznych, jesteśmy gotowi przedstawić Państwu naszą ofertę usług z zakresu własności intelektualnej.