Spółka farmaceutyczna

Zwiększona efektywność przy mniejszej liczbie pracowników jest teraz możliwa dzięki DIAMS iQ

Koncern farmaceutyczny, do którego należy okolo 36000 znaków towarowych na całym świecie poszukiwał sposobu na zwiększenie wydajności zarządzania swoją marką.

Duża część czynności związanych z zarządzaniem znakami towarowymi odbywała sie wewnątrz spółki. Obok systemu zarządzania dokumentacją spółka używała zindywidualizowanego oprogramowania do zarządzania prawami własności intelektualnej.Głównym celem spółki była poprawa organizacji zadań, która pozwoliłaby pracownikom na rozsądniejsze dysponowanie czasem pracy. Innym zasadniczym celem było wprowadzenie usprawnionego systemu IT, najszybciej jak to tylko było możliwe.

Dennemeyer wyjątkowo starannie przeprowadził czynności porządkowania oraz ustalania statusu praw własności intelektualnej klienta. Spójna organizacja zadań była konsultowana, ustalana i podlegała integracji oraz była zarządzana z użyciem naszego oprogramowania najnowszej generacji– DIAMS IQ.

Zarządzanie znakami towarowymi tej spółki farmaceutycznej odbywa się obecnie w ramach procesów znacznie korzystniejszych pod wzgledem kosztów, tj. zmniejszono liczbę pracowników oraz związane z tym koszty – stąd radykalna poprawa zysku operacyjnego. Ulepszona organizacja pracy umomożliwiła lepszą komunikację między pracownikami, co umożliwiło stworzenie z nich zespołu zarządzającego własnością intelektualną i zwiększyło wydajność ich pracy.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z kompleksowych usług oferowanych przez Dennemeyer, prosimy o kontakt.

Intellectual Property Management System (software)