Portal Online

Wchodząc na Portal Online za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo pobrać aktualne informacje o stanie Państwa aktywów intelektualnych zarządzanych przez Dennemeyer, przeglądać różne rodzaje kosztorysów i otrzymywać aktualizacje oprogramowania dla Państwa konta DIAMS classic oraz informacje o zmianach prawa w interesującym Państwa kraju. Różne moduły naszego Portalu Online współpracują i odpowiadają różnym naszym usługom, co sprawia, iż nasi zarejestrowani klienci otrzymują niezawodne wsparcie online 24/7: Portal Portfolio PCT, Portal Faz Krajowych PCT oraz Portal Software.


Odkryj moduły naszego portalu online

Portal Portfolio<br><font size="2">Bądź na bieżąco przez cały czas</font>

Moduł opłat rocznych za ochronę patentów
Moduł opłat rocznych za ochronę patentów Dennemeyer pozwala Państwu na przeglądanie portfolio Państwa patentów, przeszukiwanie zasobów i tworzenie niestandardowych portfolio i raportów. Ponadto mogą Państwo łatwo wprowadzać instrukcje dotyczące płatności online i wysyłać bezpośrednio do naszych specjalistów: zarówno w przypadkach, gdy chcieliby Państwo przekazać nam swoją dyspozycję zapłaty ("Zapłać"), zrezygnować z płatności ("Anuluj") lub potrzebowaliby Państwo więcej czasu na przemyślenie swojej decyzji ("Rewizja" lub "Zawieszenie").

Moduł przedłużania ochrony znaków towarowych
Przez Portal Portfolio mogą Państwo śledzić zmiany w Państwa portfolio znaków towarowych i wysłać instrukcje dotyczące przedłużania ochrony znaków. Moduł przedłużania ochrony znaków towarowych pozwala na przeglądanie oraz wyszukiwanie danych znaku towarowego i przekazywanie instrukcji naszym specjalistom. Niezależnie od powyższego, zawsze mogą Państwo zlecić przygotowanie raportu o stanie Państwa portfolio znaków towarowych.

Portal Software<br><font size="2">Aktualizacje DIAMS classic i nie tylko…</font>

„Portal Software” umożliwia Państwu pobieranie najnowszych aktualizacji DIAMS classic takich jak pliki zawierające informacje o prawie krajowym, nowe formularze WIPO lub ogólne aktualizacje oprogramowania. Zawiera on również różne pliki wspierające poruszanie się w kierunku innych back-ends lub nowej wersji front-end. Nasze zarządzanie danymi pozwala nam na dostarczenie odpowiednich hotfixes lub innych odpowiednich dostosowań dla Państwa potrzeb.

Portal Faz Krajowych PCT<br><font size="2">Fazy krajowe PCT</font>

Portal Faz Krajowych PCT jest naszą innowacyjną usługą internetową przeznaczoną dla zgłoszeń PCT. Dysponując dużym doświadczeniem w branży IP i przy wsparciu innowacyjnej technologii, portal ten oferuje nie tylko jeden kosztorys opłat urzędowych, ale trzy:


Minimalny: ozbliczony zgodnie z minimalnymi wymogami dla każdego państwa
Dla zgłoszenia PCT w postaci opublikowanej: obliczony w odniesieniu do opublikowanego zgłoszenia PCT
Rekomendowany: obliczony zgodnie z rekomendacjami naszych specjalistów w dziedzinie IP.

Mogą Państwo otrzymywać również zalecenia dotyczące wyboru faz krajowych lub regionalnych w oparciu o trendy dokonywania zgłoszeń IPC. W celu otrzymania bardzo dokładnych kosztorysów, nasz system analizuje język zastrzeżeń patentowych, ustala liczbę zastrzeżeń, zastrzeżeń niezależnych oraz zastrzeżeń zależnych w różnych językach, takich jak angielski, niemiecki, chiński i japoński.

Ponadto, nasz Portal Faz Krajowych PCT jest niezwykle elastyczny. Mogą Państwo korzystać z naszego portalu w celu uzyskania kosztorysów i przekazywania zleceń dla Dennemeyer & Associates lub przekazywać zlecenia naszym prawnikom za pośrednictwem preferowanego kanału komunikacji, takiego jak e-mail, telefon, itp. Nasi klienci czują się bezpiecznie wiedząc, iż spełniamy najwyższe standardy jakości zgodnie z uzyskanym przez nas certyfikatem ISO 9001.

Portal zmian w rejestrach<br><font size="2">Łatwe do uzyskania i precyzyjne kosztorysy zmian na całym świecie</font>

Ta nowa aplikacja internetowa oferuje kompleksowe i wygodne środowisko obliczania szacunkowych kosztów dla wpisów zmian w krajowych rejestrach patentowych lub rejestrach znaków towarowych. Będąc naszym klientem, mogą Państwo dostosować swoje konto użytkownika, tworzyć kosztorysy i wykazy oraz zapisywać uzyskane kosztorysy. Portal umożliwia pobieranie kosztorysów w trzech prostych krokach:

1. Zarejestruj się i podaj szczegóły projektu
Prosimy o przesłanie szczegółów projektu zmian w rejestrach IP i rodzaj IP, w odniesieniu do którego chcą Państwo otrzymać kosztorys. Mogą Państwo przeglądać kosztorysy dla rejestracji wielu zmian w zakresie patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w tym w odniesieniu do praw na etapie zgłoszeń.

2. Skonfiguruj kombinację różnych rodzajów IP
Dodaj dodatkowe informacje do zapytania za pomocą pola opisu, w którym można określić jurysdykcję oraz liczbę praw IP (patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe, itd.).

3. Przejrzyj i zachowaj swój kosztorys
Panel wizualizacji kosztorysu wyświetla koszty podzielone na opłaty urzędowe i prowizję agenta oraz honorarium Dennemeyer. Mogą Państwo pobrać Kosztorys Zmian w Rejestrach w formacie PDF i zapisać go do własnych plików.