DIAMS classic

DIAMS classic: kompleksowe oprogramowanie do zarządzania prawami własności intelektualnej dostępne na serwerach klientów

DIAMS classic odnosi sukcesy w dziedzinie własności intelektualnej od 15 lat, wspierając wszystkie zadania administracyjne działów własności intelektualnej na całym świecie. DIAMS classic jest stosowany w całej procedurze odnoszącej się do praw własności intelektualnej, począwszy od zgłoszenia, poprzez postępowanie rejestracyjne aż do zarządzania tymi prawami. Interfejs użytkownika pozwala klientom na samodzielne tworzenie i zarządzanie swoimi prawami własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, wzory itp.). Będąc bardzo intuicyjnym, przyjaznym dla użytkownika i łatwym do zainstalowania, DIAMS classic jest preferowanym oprogramowaniem komputerowym dla zarządzania prawami intelektualnymi przez setkik firm na całym świecie.

Każdy z naszych poszczególnych modułów oprogramowania można skonfigurować do Państwa indywidualnych wymagań. Co więcej, firmy mogą również połączyć wszystkie swoje prawa własności intelektualnej z umowami licencyjnymi, sprzeciwami, sprawami o naruszenie i innymi sprawami z zakresu własności intelektualnej. DIAMS classic będzie automatycznie obliczać terminy na przedłużenia praw w odniesieniu do każdego kraju wskazanego przez Dennemeyer lub zgodnie z zasadami określonymi przez klienta. Co najważniejsze, baza dancyh DIAMS classic jest kompatybilna z Oracle, Serwerem Microsoft SQL i Microsoft Access. Maksymalna ochrona danych i wymogi bezpieczeństwa są wdrażane na poziomie użytkownika.

Nieustannie i na bieżąco śledzimy najnowsze technologie, systemy operacyjne i produkty mające zastosowanie w biurze w celu zapewnienia, że DIAMS classic jest stale aktualizowany i udoskonalany. Ponadto, oferujemy szkolenia i wsparcie dla wszystkich naszych rozwiązań informatycznych zarówno w siedzibie klienta jak i on-line. Nasi wysoko wykwalifikowani,wielojęzyczni specjaliści pomagają klientom za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Ponadto, nasz Portal Software (w części naszej strony internetowej „portal on-line”) oferuje nieograniczony dostęp jako dodatkową część usługi, w tym oprogramowanie i aktualizacje prawa krajowego.

Zachęcamy do konsultacji z naszymi specjalistami ds. oprogramowania w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla Państwa potrzeb w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej.

Intellectual Property Management System (software)