Zarządzanie jakością i CSR

Zarządzanie jakością i odpowiedzialność biznesowa

Dennemeyer wprowadził wydajny System Zarządzania Jakością w celu planowania, prowadzenia i monitorowania naszej działalności i w celu zagwarantowania satysfakcji klienta. Ponadto internalizujemy i stosujemy zasadę odpowiedzialności korporacyjnej w relacji z naszymi pracownikami i na zewnątrz, poprzez działania zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zarządzanie jakością

Nasza polityka jakości opiera się na następujących zasadach:

  • Dążenia do najwyższej satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie jakości, terminów dostaw i cen, zapewniając uzyskanie największej wartości zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi
  • Dostarczania na czas produktów i usług wolnych od wad
  • Zastosowania podejścia stałego doskonalenia na codzień

Nasz certyfikat ISO 9001: 2008 dowodzi wysokich standardów jakości jakie stosujemy w całej naszej pracy. Został on wydany przez DQS, urzędowy, niezależny zewnętrzny organ certyfikacji w Niemczech i umożliwia Dennemeyer & Associates "udzielanie porad prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego" i Dennemeyer SA "świadczenie usług związanych z wnoszeniem rocznych opłat za ochronę patentów oraz przedłużaniem praw ochronnych na znaki towarowe, jak również usług w zakresie oprogramowania dla własności intelektualnej i doradztwa".

Odpowiedzialność Biznesowa – dziś myśląc o jutrze

Nasza odpowiedzialność korporacyjna dotyczy zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników, obszaru wydajności energetycznej i odpowiedzialności społecznej.

W dziedzinie zrównoważonego rozwoju, poprzez ciągłe doskonalenie naszych rozwiązań programistycznych i poprawy nowych funkcji portalu online, zachęcamy naszych pracowników, klientów i partnerów do stosowania procesów obsługi wniosków IP bez posługiwania się dokumentacją na papierze. Ponadto nasze tonery i papier poddawane są recyklingowi. Rozwiązania z zakresu recyklingu są dostępne we wszystkich biurach Dennemeyer.

Co więcej, zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsi studenci będą przyszłymi ekspertami w międzynarodowej branży IP. W 2011 r. Dennemeyer sponsorował podyplomowe stypendium w jednej z wiodących europejskich szkół własności intelektualnej, "Munich Intellectual Property Law Centre" (MIPLC).