Główne zasady firmy

Nasze DNA

Szkielet naszej firmy i filozofii biznesu stanowi sześć genów: jakości, odpowiedzialności, elastyczności, przedsiębiorczości, efektywności i otwartości. Wszyscy pracownicy Dennemeyer wyznają te zasady bez względu na swoją kulturę, region geograficzny czy języki, którymi się posługują i zasady te towarzyszą nam w całej historii naszej firmy.

Jakość
Stawiając wymagania i potrzeby klientów w centrum swoich działań Dennemeyer poświęca wiele uwagi osiąganiu najwyższej jakości pracy. Kompetentna praca jest pierwszym składnikiem efektywnego zarządzania IP i źródłem naszej wyjątkowej renomy.

Odpowiedzialność
Wybraliśmy inną drogę niż firmy, w których wiele poziomów zarządzania rozmywa osobistą odpowiedzialność. Nasi pracownicy przyjmują na siebie odpowiedzialność za wyniki, przejmują inicjatywę i dokonują oceny sytuacji oraz gwarantują poufność powierzonych im danych.

Elastyczność
Dennemeyer oferuje nie tylko elastyczny pakiet usług, możliwość załatwiania wszystkich spraw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną w jedym miejscu, ale również zindywidualizowane usługi doradcze, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb klientów. Utrzymywanie elastyczności działania stanowi część naszej strategii odpowiedzi na zmiany, dzięki czemu szybko reagujemy na zmieniające się okoliczności i warunki biznesowe.

Przedsiębiorczość
W naszym przekonaniu w celu kształtowania przyszłości potrzeba innowacyjności i przedsiębiorczości. Dlatego nie tylko stymulujemy innowacyjność naszych klientów zdejmując z nich ciężar zarządzania własnością intelektualną, ale także rozwijamy własną przedsiębiorczość poprzez stałe doskonalenie naszych usług, aktualizację naszego oprogramowania IP i opracowywanie nowych rozwiązań IT. 

Wydajność
Dzięki naszej pracy oferujemy usługi o najlepszym stosunku jakości do ceny. Nasza siła leży w naszej wydajności i zdolności do wydajnego zarządzania działalnością gospodarczą. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, szybko i przy niższych kosztach.

Otwartość
Otwartość, słuchanie opinii naszych ekspertów, partnerów i pomysłów klientów to nasze kredo dostarczające nam inspiracji dla naszych przedsięwzięć. Zachęcamy do posługiwania się wieloma językami w naszej firmie, co umożliwia nam szybką i skuteczną komunikację i świadczenie usług dla klientów na całym świecie.